Staudebede

Råd og vejledning om staudebede og haveanlæg

Hvis I skal have anlagt et nyt bed, er jeg naturligvis parat med råd og vejledning om valg af planter og plan. Det er vigtigt, for det færdige resultat, at vælge planter der passer til lysforhold og jordbund. Farver, højder og blomstringstidspunkter skal afstemmes, så bedet hele sæsonen kommer til at leve op til dine forventninger. Jeg udarbejder gerne en plan for bed efter dine ønsker mod betaling. Desuden et samlet tilbud for levering af planter til staudebed. Jeg kan evt. tilbyde at formidle kontakt til såvel havedesigner og anlægsgartner.

Det  driftssikre  staudebed

Gode råd til når du skal anlægge og passe et staudebed!

Staudebede

Planlægning

 • Undersøg de fysiske forhold: Jordbund, fugtighed, lys, orientering
 • Vælg stauder som passer til voksestedet: Vær kritisk! Vælg solide og/eller kendte stauder
 • Plantetæthed: plant flere af hver slags, 3 – 5 – 7 afhængig af plads, 7-8 stk/m2
 • Udform en planteliste, med detaljer, og gerne med billeder ( giver et godt visuelt overblik)
 • Tegn en plan af bedet

Klargøring af bed  –  Vær i god tid

 • Opmåling og afsætning af areal
 • Jordbehandling – gravning eller fræsning
 • Fjern ukrudt
 • Tilfør gødning og organisk materiale: Naturgødning, kompost, kalk

Plantning

 • Indkøb af kraftige og sunde planter
 • Forår eller efterår  –  plantning og omplantning
 • Plat i grupper – 20-25 cm mellem samme, 30-40 cm til andre
 • Grundig vanding efter plantning

Videre pasning

 • Hyppig lugning – især i starten
 • Tilfør gødning i april – typen er ikke afgørende
 • Opbinding af høje planter
 • Erstat planter og/eller arter som ikke trives
 • Begrænsning af invaderende arter
 • Evt. omgruppering – højder, farver, blomstringstider
Hjælp os - del med vennerne